Convocatoria de plazas

Convocatoria 2018 2019 plazas profesor tutor

Anexo I Relacion de plazas

Anexo II Modelo de Solicitud

Anexo III Curriculum

Anexo IV Baremo

Anexo V Solicitud de reclamación

Publicación resultados provisionales comisiones de selección

Última actualización: 24 de mayo de 2018Listado definitivo de concursantes seleccionados

Listado definitivo de concursantes seleccionados

Última actualización: 01 de octubre de 2018


Resultados provisionales del proceso de selección


Relación definitiva de participantes admitidos.


Relación provisional de participantes admitidos y excluidos.